Garantijos įrankiams ir prekėms

 • Įrankiams ar prekėms suteikiamas garantinis laikotarpis, kurį nurodo gamintojas, skaičiuojant nuo pardavimo datos. Garantiniu laikotarpiu šalinami gedimai, atsiradę dėl surinkimo klaidų ar prastos kokybės medžiagų.

  1. Garantinis aptarnavimas atliekamas, jei pateikiama garantijos kortelė ar kitas dokumentas, kuriame nurodyta įrankio įsigijimo data.
  2. Intensyviai eksploatuojamus įrankius reikia pristatyti techninei apžiūrai kas 3 mėnesius arba pagal gamintojo rekomendacijas.
  3. Garantija nesuteikiama tokiais atvejais:
   • įrankis naudotas nesilaikant eksploatavimo sąlygų, numatytų instrukcijoje;
   • įrankis mechaniškai arba kitaip pažeistas;
   • gedimas atsirado dėl per aukštos įtampos ar jos šuolių (dėl kliento ar nesant jo kaltės);
   • naudojant įrankį ne pagal paskirtį;
   • dėl savaiminių detalių nusidėvėjimo(anglies šepetėliai, laidai, akumuliatoriai, jungtys, įrankių laikikliai ir kt.);
   • gedimams, kuriuos sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
   • gedimams, kuriuos sukėlė stichinės nelaimės (žaibas, potvynis ir pan.);
   • gedimams, kai nustatomi įrankio perkrovimo požymiai;
   • gedimams, atsiradusiems naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios arba rekomenduojamos gamintojo;
   • jei įrankis buvo nekokybiškai remontuotas ne gamintojo autorizuotose aptarnavimo centruose;
   • jei įrankis buvo ardytas ar kitaip paveiktas;
   • laiku neatlikus privalomų profilaktinės priežiūros darbų, jei gamintojas taip nurodė

  Atkreipiame dėmesį, kad:

  • visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;
  • suremontuotoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;
  • pakeistoms prekėms garantijos sąlygos skaičiuojamos iš naujo t.y. kaip ir įsigijus naują prietaisą.

  Garantinis remontas

  • garantinį remontą gali atlikti tik autorizuoti servisai
  • autorizuoti servisai ir jų adresai nurodyti instrukcijose arba gamintojo internetinėje svetainėje.